W dzisiejszym artykule krótko i przejrzyście omówimy definicję dywidend – pokażemy czym jest dywidenda, czym się charakteryzuję i w jaki sposób działa.

Czym są spółki dywidendowe i co to dywidenda?

Wyróżniamy zazwyczaj dwa rodzaje dywidend. Pierwszy rodzaj dywidendy to dywidenda akcyjna, a więc wypłata dywidendy dla akcjonariuszy dokonywana w akcjach, a nie w gotówce. Zaletą tego typu rozliczeń jest brak zmniejszania salda gotówkowego firmy. Minusem jest jednak rozcieńczenie zysku na akcję (ilość akcji w obiegu naturalnie rośnie).

Takiego rodzaju wypłaty akcji zazwyczaj dokonywane są w postaci równoważnika ułamków wypłacanych za istniejące akcje. Na przykład firma może wyemitować dywidendę z akcji w wysokości 5%, co będzie wymagało wyemitowania 0,05 akcji za każdą akcję posiadaną przez dotychczasowych akcjonariuszy – właściciel 100 akcji otrzyma pięć dodatkowych akcji.

Zazwyczaj dywidenda akcyjna jest dokonywana w przypadku, gdy dana spółka chciałaby „nagrodzić” swoich akcjonariuszy, nie ma jednakże wolnych środków pieniężnych aby dokonać tego gotówkowo.


Co istotne, poprzez wypłatę dywidendy akcyjnej następuję rozcieńczenie akcji. Na przykład zarząd spółki może zatwierdzić 5% dywidendę z akcji. Daje to obecnym inwestorom dodatkowy udział w akcjach firmy za każde 20 posiadanych akcji (nie ma opcji rozdania np. połowy udziału). Oznacza to jednak, że pula dostępnych akcji w spółce wzrasta o 5%, a wartość każdego pojedynczego udziału zostaje rozwodniona.

W tym przykładzie inwestor posiadający 100 udziałów w spółce, będzie posiadał 105 udziałów po zrealizowaniu dywidendy. Całkowita wartość rynkowa tych akcji pozostaje taka sama, jednakże wartość pojedynczego udziału spadnie. Mechanizm jest podobny do podziału akcji, na przykład:

1. posiadaliśmy 100 udziałów, każdy notowany po 10 złotych
2. otrzymaliśmy dywidendę akcyjną w postaci 5%
3. tej chwili posiadamy 105 udziałów, przy założeniu braku zmienności kapitalizacji spółki, nasz jeden udział jest warty około 9.52 złotych – w teorii kurs spadł, ale wartość naszego portfela dalej wynosi 1000 złotych tak jak w punkcie pierwszym.

Drugi rodzaj dywidendy, to dywidenda gotówkowa. O wiele popularniejsza i o wiele częściej stosowana (dywidenda akcyjna to ogromna rzadkość), jednak w mechanizmie wciąż stosunkowo prosta. Polega tak jak każdy rodzaj dywidendy, na wypłacie akcjonariuszom konkretnego rodzaju wynagrodzenia za udzielenie kapitału – w przypadku dywidendy gotówkowej, tym wynagrodzeniem naturalnie rzecz ujmując jest oczywiście gotówka.

Dywidendy pieniężne są wypłacane bezpośrednio w pieniądzu, w przeciwieństwie do np. dywidendy z akcji. Większość brokerów oferuje możliwość zarówno możliwość natychmiastowego reinwestowania środków lub po prostu przyjmowania dywidend pieniężnych. Dywidendy pieniężne najczęściej wypłacane są co kwartał, ale zdarza się że wypłacane są co pół roku lub rok. Dywidendy zazwyczaj funkcjonują na zasadzie wspomnianej wcześniej regularności wypłat, tzn. istnieje pewna ciągłość – nie jest to jednak zasadą. Bywa, że dywidenda zostaje wypłacana po pewnego rodzaju dużych wydarzeniach, w stylu ugody prawnej. Spółki posiadają swoją politykę dywidendową (klikając w link można zobaczyć to na przykładzie polskiej giełdy) i zgodnie z polityką danej firmy, prowadzona jest wypłata środków.


Dywidenda gotówkowa jest ogłaszana na zasadzie „10 złotych za każdą akcję”, co oznacza że zarząd spółki w komunikacie powiadamia o wypłacie przykładowych 10 złotych dywidendy za każdy udział. Posiadając np. 100 takich udziałów, przysługuje nam w takim przypadku 1000 złotych dywidendy.


Ciekawym pojęciem, do którego odsyłamy na koniec, są tzw. dywidendowi arystokraci. Są to spółki należące do indeksu S&P500 (więc należą do segmentu największych firm) i konsekwentnie przez minimum 25 lat nie tylko wypłacające, ale również podnoszące wysokość dywidendy. Istnieją jeszcze dodatkowe kryteria, ale wymienione dwa warunki tzn:

*wypłata dywidendy przez okres co najmniej 25 lat
*stałe podnoszenie kwoty wypłacanej dywidendy

są warunkami bezsprzecznymi (niezbędnymi do określania jako arystokrata dywidendowy), co do których istnieje konsensus między uczestnikami rynków giełdowych. Niektórzy stosują jeszcze swoje własne warunki jak np. minimalna kapitalizacja spółki, jednak nie jest to powszechnie uznawane.

Przykładem arystokraty dywidendowego jest chociażby Caterpillar (CAT) czy AT&T (T). Inwestujecie w spółki dywidendowe? Dajcie znać!


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany Wymagane pola zaznaczone są gwiazdką *