Kreacja pieniądza w systemie bankowym.

W jaki sposób tworzy się nowe pieniądze? O czym nie mówią bankierzy?