Wielki kryzys 1929-1933

Jak przebiegał wielki kryzys i czym charakteryzowało się największe gospodarcze załamanie w historii kapitalizmu?