O obligacjach.

Co to obligacja i jaki ma związek rynek obligacji z rynkiem akcji?